tiistai 5. heinäkuuta 2016

Markkinaoikeus lätkäisi warettajalle yli 32 tuhannen euron laskun

Markkinaoikeus lätkäisi warettajalle noin 40 000 euron laskunMarkkinaoikeus lätkäisi melkoisen laskun henkilölle joka oli jakanut BitTorrent verkossa sisältöä johon hänellä ei ollut oikeuksia.

Kyse on niin sanotusta tekijänoikeuskirjejutusta jossa nyt markkinaoikeus antoi ensimmäisen tuomionsa.

Vastaaja eli siis nykyisin tuomittu, oli saanut asianajotoimistolta kirjeen jossa häntä pyydettiin maksamaan tietty summa ja jättämään tekijänoikeusrikkomukset siihen paikkaan, henkilö ei kuitenkaan suostunut maksamaan ja asianajotoimisto vei asian markkinaoikeuteen.

Vastaajaa syytettiin oikeudessa luvattomasta jakamisesta, jopa se mitä oli jaettu vertaisverkossa pystyttiin yksilöimään hyvin tarkkaan. Hän oli jakanut A Walk Among The Tombstones (Scanbox Entertainment A/S) -elokuvaa sekä Black Sails (Crystalis Entertainment UG) -TV-sarjan ensimmäistä tuotantokautta.

Internetin palvelutoimittajana tuomitulle toiminut Sonera oli myös tarjonnut oikeuden käyttöön tiedot siitä että ip-osoite jolla kyseiset rikkeet tehtiin voitiin osoittaa olevan tuomitun käytössä samaan aikaan.

Vastaaja kuten yleensä, väitti loppuun saakka ettei hän ollut jakojen takana vaan epäili että joku ulkopuolinen on käyttänyt hänen langatonta verkkoaan koska se on ollut täysin avoin eli salaamaton.

Väite ei kuitenkaan kuulostanut kovin uskottavalta nimittäin hänen asuntonsa ympäristössä käytiin tekemässä mittauksia jossa selvitettiin ensinnäkin se ettei langattoman verkon signaali ollut kantanut kovinkaan kauas ja se ettei alueelta löytynyt vastaajan ilmoittamaa avointa verkkoa.

Vastaaja myös kertoo että kirjeen saapumisen jälkeen hän olisi sulkenut avoimesta verkostaan ne tietoliikenneportit, joita yleensä vertaisverkot käyttävät, ei kuitenkaan ilmoittanut että olisi asettanut avoimen verkkonsa suojatuksi.

Leveili foorumeilla:

Vas­taa­ja on ol­lut ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­ja in­ter­ne­tis­sä käy­tyyn kes­kus­te­luun kos­kien kan­ta­jien har­joit­ta­maa pi­ra­tis­miin puut­tu­mis­ta. Vas­taa­ja on muun ohel­la kir­joit­ta­nut Yli­lau­ta-si­vus­tol­la 24.4.2015 ja liit­tä­nyt kir­joi­tuk­seen­sa kir­jeen, jon­ka kan­ta­jat ovat lä­het­tä­neet vas­taa­jal­le. Kir­je on tun­nis­tet­tu vas­taa­jal­le kuu­lu­vas­ta yk­si­löl­li­ses­tä vii­te­nu­me­ros­ta ja tä­män pe­rus­teel­la vies­tin kir­joit­ta­ja on tun­nis­tet­tu vas­taa­jak­si. Vas­taa­ja on osal­lis­tu­nut kes­kus­te­luun myös Mu­ro­pa­ket­ti-foo­ru­mil­la, jos­sa hän ar­vioi on­ko vas­tuus­ta mah­dol­lis­ta va­pau­tua.

Kova lasku josta hyötyi ennen kaikkea asianajajat:

Mark­ki­naoi­keus määräsi vastaajan suo­rit­ta­maan Crys­ta­lis En­ter­tain­ment UG:lle hy­vi­tys­tä 500 eu­roa vii­väs­tys­kor­koi­neen. TV-Sarjan laittomasta levityksestä.

Mark­ki­naoi­keus määräsi vastaajan suo­rit­ta­maan Scan­box En­ter­tain­ment A/S:lle hy­vi­tys­tä 100 eu­roa vii­väs­tys­kor­koi­neen. Elokuvan laittomasta levityksestä.

Mark­ki­naoi­keus määräsi vastaajan kor­vaa­maan Crys­ta­lis En­ter­tain­ment UG:n ja Scan­box En­ter­tain­ment A/S:n oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut yh­teen­sä 31.762,16 eu­rol­la vii­väs­tys­kor­koi­neen.

Vastaajan osalta itse tekijänoikeuskorvaukset jäivät hyvinkin kohtuullisiksi sillä aluksi oikeudenomistajat vaativat tuomitulta 7500 euroa TV-Sarjasta sekä 1000 euroa elokuvasta.

Ilman oikeudenkäyntikuluja tuomittu olisi selvinnyt 600 eurolla johon toki lisätään viivästyskulut joita on alkanut kertymään 23.10.2015 lähtien.

Valitusoikeus sallittu rajoitetusti:

Vastaajalla on oikeus valittaa tuomiosta korkeimpaan oikeuteen, on korkeimmasta oikeudesta kiinni hyväksytäänkö valitus jos sellainen tehdään.

LÄHDE: Tivi

Päivitykset: Otsikkoa päivitetty, sekä lisätty tieto valitusoikeudesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

"be excellent to each other"